en  |   gr   |   hu   |   pl   |   sk
Ciprus
Magyarország
Lengyelország
Szlovákia
Egyesült Királyság

Ciprus

Az M.M.C. Management Center Ltd.-t 2002-ben alapították, s a cég Felnőttképzési és Szakképzési oktatókurzusokat  kínál. Az MMC három részlegből áll:
1. Képzési részleg                                                                                                                                                                                                                                                               Olyan szakképzési kurzusok, mint az irodavezetés, a számvitel, az informatikus, az értékesítés és kiskereskedelem, okleveles projektmenedzsment,, ecdl kurzusok. Az MMC ezenkívül továbbképzés céljából rövid szakmai kurzusokat tart, mint pl. mentoring, coaching, irányítás, érzelmi intelligencia, stb. A szakembereknek szóló kurzusokat nyilvános, vagy  cégen belüli kurzusokként tartják meg. Az MMC kurzusait Ciprus Humánerőforrás-fejlesztési Hatósága támogatja.                                                                                                                                                                                                                                     A szakképzési kurzusok gyakran a munkanélkülieket és a gazdasági szempontból inaktív nőket célozzák. A képzési részleg munkaalapú képzési programokat is kínál a munkanélkülieknek, a gazdasági szempontból inaktív nőknek, valamint a fiatal felnőtteknek. Az MMC nyelvi kurzusokat is kidolgoz és tart. A képzési részleg speciális eszközöket használ a különböző célcsoportok képzési szükségletelemzésének végrehajtásához, valamint a képzés eredményeinek értékeléséhez.  Az MMC  saját e-learning platformokat dolgozott ki a kulcskompetenciák, valamint a nyelvtanulás fejlesztésére.

2. A rendezvényszervezés részleg                                                                                                                                                                                                                                 Ez a részleg olyan konferenciákat szervezet, mint a Személyi Asszisztens konferencia, az Értékesítői konferencia, a Vezetői eszköztár, stb. E részleg ugyanakkor az MMC ügyfeleinek nevében is szervez konferenciákat. A cég által akülönböző európai projektekhez kapcsolódóan végrehajtott disszeminációs tevékenységekért is ez a részleg felel.

3.Európai projektek részleg                                                                                                                                                                                                                                             Ez a részleg több, mint tíz projektet hajtott végre(Leonardo TOI, DOI, KA2, GRUNDVIG, stb.). Az MMC három projektet koordinált(DOI, TOI, KA2).Ezen európai projektek során az MMC:
1. Az Európai Képesítési Keretrendszeren (EKKR) és az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszeren (ECVET), valamint a moduláris tanterveken és értékelési eszközökön alapuló minősítési keretrendszer
2. e-tanulási plaformok
3. Minősítési modellek a szakképzés minősége érdekében
4. A kulcskompetenciákhoz (ERF) kapcsolódó tantervek és képzési csomagok, hangsúlyt fektetve a vállalkozóságra és a szociális vállalkozóságra
5. Nyelvi kurzusok
6. Tantervek és módszertanok számos hátrányos helyzetű csoport (munkanélküliek, bevándorlók, menedékkérők, stb.) számára

Ez a részleg társfinanszírozott projekteket is megvalósít - legtöbbjüket a Humánerőforrás-fejlesztési Hatóság megbízásából. E megbízások munkanélkülieknek, vagy gazdasági szempontból inaktív nőknek  szóló, hosszútávú szakképzési kurzusokat jelentenek olyan területeken, mint az irodavezetés, a számítógépkezelési és informatikai készségek, valamint az angol nyelv. Azok, akik részt vesznek ezeken a kurzusokon, oklevelet kapnak a Humánerőforrás-fejlesztési Hatóságtól. Az MMC ezenkívül társfinanszírozott munkaalapú tanulási projekteket is végrehajt munkanélküleik, alacsony végzettségű felnőttek és gazdaságilag inaktív nők számára.A projekt kedvezményezettei közé tartoznak a munkanélküliek, az alacsony képzettséggel rendelkező fiatal felnőttek,a gazdaságilag inaktív nők, a bevándorlók, a fogyatékkal élők, a fiatal vállalkozók, az oktatók, valamint a Szakképző/Felnőttképző intézmények.                                                                                                                                                                                                                      

Az MMC tagja a ciprusi HRD (Humánerőforrás-fejlesztési) Szövetségnek, valamint a KYSIEK-nek (Ciprusi Szakképző Intézmények Szövetsége). Az MMC ISO tanusítvánnyal rendelkezik.

Magyarország

A Human Profess Nonprofit Kft.-t három magánszemély alapította 2010-ben. Munkavállalói 15-20 éves munkatapasztalattal rendelkeznek  foglalkoztatási, felnőttképzési és szociális területen, magyar és nemzetközi pályázatok megvalósításában, és széleskörű szakértői gárdával rendelkezik. A társaság 2013 óta akkreditált felnőttképző intézmény, Regisztrációs szám: AL-3002.
A cég célcsoportjai a hátrányos helyzetű emberek, mint pl. a fogyatékkal élők, a munkanélküliek, a nők, a pályakezdő fiatalok, valamint az idősebbek. Rajtuk kívül szolgáltatásokat nyújtunk szakembereknek, civil szervezeteknek, forprofit és nonprofit intézményeknek és  helyi önkormányzatoknak.
Működési területünk, Magyarország nyugati határa, de sok állami, civil és nonprofit szervezetettel valamint egyetemmel is kapcsolatot tartunk az Európai Unió számos országában. A társaság négy különböző területen vállal szakmai tevékenységet:
1. Munkaerőpiaci szolgáltatások: a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának és foglalkoztatásának elősegítése, a hátrányos helyzetűek szakmai rehabilitációjához kapcsolódó szolgáltatások és képzés nyújtása, karriertanácsadás, szoros együttműködés munkaügyi szervezetekkel, tanácsadó cégekkel és szolgáltatókkal.
2. Felnőttképzési tevékenység: képzések szervezése, tananyagok kidolgozása, intézmények tájékoztatása a legújabb képzésekről, a képzés megtartásához kapcsolódó adminisztráció elvégzése, a képzés minőségirányítási rendszerének dokumentálása és fejlesztése
3. Tudás és innovációs transzfer: a magyar és nemzetközi együttműködésekben rejlő lehetőségek feltárása, kapcsolatok kialakítása, innovatív tevékenységek adaptálása,magyar projektek generálása, innovatív tevékenységek kidolgozása és kipróbálása
4. Külső ügyfelek számára pályázatok írása és irányítása: az egészségfejlesztés/egészségvédelem területén helyi önkormányzatok részére, valamint szociális szolgáltatások fejlesztése, a szociális, egészségügyi és oktatási intézmények info-kommunikációs akadályainak felszámolása, munkaerőpiaci szolgáltatások és innovációs fejlesztések kisvállalkozások számára.
Vállalkozásunk víziója: mi egy, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségéért és munkaerőpiaci rehabilitálásáért küzdő szervezet vagyunk. Stabilitásunkat oly módon kívánjuk megőrizni, hogy egy sokoldalú szervezet vagyunk, amely számos ágazat számára nyújtja szolgáltatásait, ugyanakkor rugalmas és innovációra törekszik.

Lengyelország

A Fenntartható Technológiák Intézete - Országos Kutatóintézet (ITeE-PIB) egy állami tulajdonú kutatási és fejlesztési intézet, amely általános és alkalmazott kutatást végez, illetve valósít meg a gépgyártáshoz és karbantartáshoz, valamint az anyagmérnöki, környezetvédelemhez és rendszertechnikához kapcsolódó fejlett technológiák terén.Az Intézetben 250 magasan képzett szakember dolgozik.A munkavállalók több, mint 60 %-a magas, szakmai végzettséggel rendelkező tudományos, vagy műszaki kutató. Az Intézet munkavállalói gyakran fontos tisztségeket töltenek be a Lengyel Tudományos Akadémia bizottságaiban, az innovatív gazdaság, a kísérletezési és gyártási tevékenység területén működő tudományos társaságokban és szakértői testületekben, valamint a kutatási eszközök és speciális technológiát használó eszközök gyártási tevékenységének területén, illetve a tudományos kérdéseket érintő tevékenységek publikálásában és nyomtatásában.
Az innovatív megoldások átültetése érdekében a K&F projektek megvalósításában és koordinálásában történő részvétele által és azáltal, hogy együttműködik az üzleti, valamint a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásával foglalkozó anyagtudományi és anyagmérnöki ágazattal, az Intézet csapata aktívan keresi a lengyel ipar problémáinak megoldási módjait.Az Intézetben megteremtették fejlett, magasszintű technológiák kutatása és a munkakörnyezettel és a szakképzéssel kapcsolatos kutatás közötti szimbiózist is.
A több mint 25 éve, széleskörű nemzetközi együttműködés keretében  folytatott munkakörnyezettel, szakképzéssel és élethosszig tartó tanulással kapcsolatos kutatás a tudományos Munkapedagógiai Innovatív Gazdasági Központ megalapításához vezetett. A Központ vezette be a kutatás, valamint a rendszerszervezés műszaki módszereit, s magas szintű hatékonyságra tett szert, s összefüggést teremtett a munkakörnyezet kutatása, a munkaeredmények, illetve a szakképzés szükségletei, tartalma és minősége között.
A szervezeten belül van a Szakképzési Kutatórészleg és a Továbbtanulási Részleg.A Központ tevékenységének köre a szakképzés folytatásának integrált, többszintű rendszere, amelynek célja az ezen rendszert kísérő problémák elméleti és módszertani megoldásainak kidolgozása, amely főként a felnőtteket érinti.Az országos kormányzati szervek - köztük a Nemzeti és Felsőoktatási Minisztérium, a Gazdasági Minisztérium, valamint a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium - számára  diagnosztikai és szakértői jelentéseket is kidolgoz.
A szervezeten belül van a Szakképzési Kutatórészleg és a Továbbtanulási Részleg.A Központ tevékenységének köre a szakképzés folytatásának integrált, többszintű rendszere, amelynek célja az ezen rendszert kísérő problémák elméleti és módszertani megoldásainak kidolgozása, amely főként a felnőtteket érinti.Az országos kormányzati szervek - köztük a Nemzeti és Felsőoktatási Minisztérium, a Gazdasági Minisztérium, valamint a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium - számára  diagnosztikai és szakértői jelentéseket is kidolgoz.

Szlovákia

A TREXIMA Bratislava jártas a Szlovák Köztársaság Munkaügyi, Szociális Ügyi és Családügyi Minisztériuma által szponzorált online rendszerek kialakításában. A rendszereket számos munkaerőpiaci szereplő  használja: különösen az álláskeresők, a közfoglalkoztatási szolgálatok munkavállalói, munkáltatók, iskolai tanácsadók.A TREXIMA Bratislava egy integrált Munkaerőpiaci Rendszert valósít meg,amely magában foglalja a szlovák munkaerőpiacon létező valamennyi foglalkozási profilt, valamint olyan tanácsadási eszközöket , amelyek hasznosak egy weboldalfelhasználó tanulmányi végzettségének, tapasztalatának, tudásának és készségeinek megfelelő állás megtalálásához.A TREXIMA Bratislava ISO 9001:2008 Minőségirányítási Rendszertanusítvánnyal rendelkezik.

A Teamwork for a better future – Veľký Meder Civil Association (CA) fő célkitűzése, hogy elősegítse  a tevékenységek kidolgozását,  és támogassa a lakosság  aktív részvételét helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten, a társas élet különböző területein , konkrétan:
a) az oktatásban, az élethosszig tartó tanulásban és a tanterven kívüli tevékenységekben azáltal, hogy segíti az oktatást és lehetőséget, esélyt teremt a hátrányos helyzetűeknek és a marginalizált csoportoknak,és támogatja a  modern kommunikációs technológiák használatát (Internet, Skype, Facebook)
b) fejleszti a társadalmi felelősségérzetet azáltal, hogy témogatja az emberek és a különböző ágazatok közötti kommunikációt és párbeszédet
c) jogtudatosságot teremt azáltal, hogy felkelti a társadalom az emberek jog,- és felelősségtudatát, és hivatali, illetve tanácsadási szolgáltatásokat nyújt a hátrányos és marginális csoportok számára
d) az álláskeresők munkaerőpiaci (re)integrációja, a hátrányos helyzetű csoportokra összpontosítva oly módon, hogy  tájékoztatási és tanácsadási tevékenységeket valósít meg, szakmai tanácsadást és nemzetközi intézményes információcserét tart a munkaerőpiaccal és a jó gyakorlatokkal kapcsolatban.
Az alapítók többéves tapasztalattal rendelkeznek a szakmai tanácsadás és a nemzetközi partnerségek terén.

Egyesült Királyság

A VRC Ltd. egy szakmai és foglalkoztatási szaktanácsadó. Kutatást, munkavállaló-fejlesztést és képzést, programtervezést és irányelv-elemzést kínál az állami,- a nonprofit,- és a magánszektorban működő szolgáltatóknak. Ügyfelei és együttműködő partnerei  közé tartozik az észt Szociális Ügyek Minisztériuma és Munkanélküli Biztosító Testület,a brit Munkaügyi és Nyugdíjigazgatóság, az Egyesült Királyság legnagyobb támogatott foglalkoztatója, az ESZA Egyesült Királyságban működő kirendeltsége, az AIG Medical and Rehabilitation Ltd (AIG Orvosi és Rehabilitációs Kft),a Szlovéniai Rehabilitációs Egyetemi Kutatóintézet URI-Soca, a Swiss Re nemzetközi biztosító, a tanterv kidolgozásáért pedig a Fachhochschule Mittelstands felel. A VRC szaktudással rendelkezik a foglalkoztatási tanácsadóknak tartott online és személyes képzési programok terén. A VRC Ltd egy tanácsadói hálózatot működtet, amely szakértői tudásával, így szakemberekkel, HR szakemberekkel, foglalkozáspszichológusokkal és foglalkozásterapeutákkal járul hozzá a projektekhez. A VRC vezető szerepet töltött be az Európai Fogyatékosügyi  Gyakorló Szakember Oklevél hitelesítésében, és továbbra is tart személyes, illetve távoktatást e képesítéssel kapcsolatban.A VRC távoktatási tapasztalatát és anyagait e projekt rendelkezésére bocsátja.