en  |   gr   |   hu   |   pl   |   sk
Κύπρος
Ουγγαρία
Πολωνία
Σλοβακία
Ηνωμένο Βασίλειο

Κύπρος

Η εταιρεία  M.M.C Management Centre Ltd. ιδρύθηκε το 2002 και παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες και για ΕΕΚ. Η ετιαρεία αποτελείται από τρια τμήματα:
1. Το τμήμα εκπαίδευσης
Προσφέρει Προγράμματα ΕΕΚ όπως για  διοίκηση γραφείου, για λογιστές,  για τεχνικό πληροφορικής,  για πωλήσεις και λιανική πώληση, πιστοποιημένα προγράμματα διαχείρισης έργων, προγράμματα ECDL. Επιπλέον, η MMC παρέχει σύντομα επαγγελματικά μαθήματα για προχωρημένους, όπως καθοδήγηση, ηγεσία, συναισθηματική νοημοσύνη κλπ. Τα μαθήματα για επαγγελματίες παραδίδονται ως  ανοικτά προγράμματα(public  courses) ή ενδοταιρικά προγράμματα(incompany courses). Τα προγράμματα κατάρτισης της  MMC επιχορηγούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  Κύπρου.
Τα προγράμματα  ΕΕΚ συχνά στοχεύουν τους άνεργους και τις οικονομικά ανενεργές γυναίκες. Το τμήμα εκπαίδευσης  προσφέρει επίσης προγράμματα κατάρτισης με βάση την εργασία σε άνεργους, οικονομικά ανενεργούς γυναίκες και νέους ενηλίκους. Η  MMC σχεδιάζει και παρέχει μαθήματα γλωσσών. Το τμήμα εκπαίδευσης χρησιμοποιεί εξειδικευμένα εργαλεία για την εφαρμογή της ανάλυσης των αναγκών κατάρτισης των διαφόρων ομάδων στόχων καθώς και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης. Η MMC έχει αναπτύξει τις δικές της πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων καθώς και για την εκμάθηση γλωσσών.
2. Το τμήμα εκδηλώσεων
Το τμήμα αυτό σχεδιάζει και διοργανώνει συνέδρια, όπως Συνέδριο  Προσωπικών  Βοηθών , το Συνέδριο Πωλήσεων, την εργαλειοθήκη του Διευθυντή κλπ. Παράλληλα διοργανώνει συνέδρια για λογαριασμό των πελατών της MMC. Οι δραστηριότητες διάδοσης που υλοποιούνται για τα διάφορα ευρωπαϊκά έργα που υλοποιεί η εταιρεία είναι επίσης ευθύνη αυτού του τμήματος.
3. Το τμήμα ευρωπαϊκών έργων
Το τμήμα αυτό έχει υλοποιήσει περισσότερα από δέκα έργα (Leonardo TOI, DOI, KA2, GRUNDVIG κ.λπ.). Η MMC έχει συντονίσει τρία έργα (DOI, TOI, KA2). Μέσω αυτών των ευρωπαϊκών έργων η MMC έχει αναπτύξει:
1. Πλαίσια προσόντων βασισμένα στο EQF και ECVET, καθώς και σε προγράμματα σπουδών ανά ενότητα και εργαλεία αξιολόγησης
2. πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης
3. Μοντέλα ποιότητας για την ποιότητα στην ΕΕΚ
4. Προγράμματα σπουδών και κατάρτιση για τις βασικές ικανότητες (ΕΠΑ) με έμφαση στην επιχειρηματικότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα
5. Μαθήματα γλωσσών
6. Προγράμματα σπουδών και μεθοδολογίες για διάφορες μειονεκτούσες ομάδες (άνεργοι, μετανάστες, αιτούντες άσυλο κ.λπ.)
7. Σχεδιασμός εκστρατειών γνώσης
Το τμήμα αυτό υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα έργα - τα περισσότερα από αυτά ως ανάδοχος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συμβάσεις αυτές αφορούν μακρόχρονα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους ή οικονομικά ανενεργούς γυναίκες στους τομείς της διοίκησης γραφείου, των υπολογιστών και των δεξιοτήτων ΤΠΕ και της αγγλικής γλώσσας. Οι συμμετέχοντες που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά λαμβάνουν πιστοποίηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπρόσθετα, η MMC εφαρμόζει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για μάθηση με βάση την εργασία για άνεργους, νέους  ενήλικές χαμηλής ειδίκευσης και οικονομικά ανενεργές γυναίκες. Οι δικαιούχοι του έργου περιλαμβάνουν τους άνεργους, τους νέους ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης, τις οικονομικά ανενεργές γυναίκες, τους μετανάστες, τα άτομα με αναπηρίες, τους νέους επιχειρηματίες και τους εκπαιδευτές και τα ιδρύματα ΕΕΚ / Ενηλίκων.
Η MMC είναι μέλος του συνδέσμου Ανθρώπινου Δυναμικού  Κύπρου και του KYΣIEK ( Κυπριακός Σύνδεσμος  Ιδρυμάτων  Επαγγελματικής Κατάρτισης).  Η MMC είναι πιστοποιημένη με ISO.

Ουγγαρία

H εταιρεία Human Profess  Nonprofit Ltd. ιδρύθηκε από τρεις ιδιώτες το 2010. Οι εργαζόμενοι της έχουν 15-20 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τομέα της εργασίας, της κατάρτισης ενηλίκων και του κοινωνικού τομέα, στην υλοποίηση των προσφορών της Ουγγαρίας και των διεθνών προσφορών και έχει ένα ευρύ φάσμα ειδικών. Η εταιρεία είναι επίσης αναγνωρισμένο ίδρυμα εκπαίδευσης ενηλίκων από το 2013, αρ. Μητρώου: AL-3002.
Οι ομάδες-στόχοι της εταιρείας είναι μειονεκτούντα άτομα όπως τα άτομα με αναπηρία, οι άνεργοι, οι γυναίκες, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι. Εκτός από αυτούς, προσφέρουν  τις υπηρεσίες μας σε  επαγγελματίες, πολιτικούς οργανισμούς, κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τοπικές κυβερνήσεις.
Το πεδίο δράσης μας είναι η κομητεία Vas, τα δυτικά σύνορα της Ουγγαρίας, αλλά διατηρούμε επαφή με πολλούς κρατικούς, πολιτικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εταιρεία αναλαμβάνει επαγγελματική δραστηριότητα σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς:
1. Υπηρεσίες αγοράς εργασίας: διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης μειονεκτούντων ατόμων, παροχή υπηρεσιών και κατάρτισης για  την επαγγελματική αποκατάσταση μειονεκτούντων ατόμων, παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας, στενή συνεργασία με οργανισμούς εργασίας, εταιρείες παροχής συμβουλών και παρόχους  υπηρεσιών.
2. Δραστηριότητες κατάρτισης ενηλίκων: διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανάπτυξη διδακτικού υλικού, ενημέρωση των ιδρυμάτων για τις τελευταίες εκπαιδεύσεις, διοίκηση σχετικά με την εφαρμογή της κατάρτισης, τεκμηρίωση και ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας της εκπαίδευσης.
3. Μεταφορά της γνώσης και της καινοτομίας: διερεύνηση των ευκαιριών που υπάρχουν στις ουγγρικές και στις  διεθνείς συνεργασίες, δημιουργία σχέσεων, υοθέτηση  καινοτόμων δραστηριοτήτων, παραγωγή ουγγρικών σχεδίων, εργασία και δοκιμή καινοτόμων δραστηριοτήτων.
4. Συγγραφή και διαχείριση προσφορών για εξωτερικούς πελάτες: για τοπικές κυβερνήσεις στους τομείς της ανάπτυξης της υγείας / προαγωγής της υγείας και της ανάπτυξης κοινωνικών υπηρεσιών, εξουδετέρωση των εμποδίων στην επικοινωνία των κοινωνικών, υγειονομικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσίες της αγοράς εργασίας και καινοτομιών για τις μικρές επιχειρήσεις.
Το όραμα της επιχείρησής μας: είμαστε ένας οργανισμός που αγωνίζεται για την ισότητα των ευκαιριών και την αποκατάσταση της αγοράς εργασίας των μειονεκτουσών ομάδων. Επιθυμούμε να διατηρήσουμε τη σταθερότητά μας, αποτελώντας μια πολύπλευρη οργάνωση, η οποία παρέχει τις υπηρεσίες της σε διάφορους τομείς, είναι ταυτόχρονα ευέλικτη και αγωνίζεται για την καινοτομία.

Πολωνία

Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute (ITeE-PIB) είναι κρατικό ίδρυμα έρευνας και ανάπτυξης που διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και υλοποίηση στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών, που σχετίζονται με την κατασκευή και τη συντήρηση μηχανημάτων, την τεχνολογία υλικών, τα συστήματα μηχανικής. Στο Ινστιτούτο απασχολούνται 250 εξειδικευμένοι ειδικοί. Πάνω από το 60% του προσωπικού είναι επιστημονικοί και τεχνικοί ερευνητές με υψηλά ακαδημαϊκά πτυχία και τίτλους σπουδών. Οι υπάλληλοι του Ινστιτούτου κατέχουν συχνά σημαντικές θέσεις στις επιτροπές της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών,  των επιστημονικών ενώσεων και επιτροπών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της οικονομικής καινοτομίας, της πειραματικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας στον τομέα των ερευνητικών συσκευών και των ειδικών τεχνολογικών συσκευών, καθώς και εκτυπωτική και τυπογραφική δραστηριότητα που απευθύνεται σε επιστημονικά θέματα.
Συμμετέχοντας στην υλοποίηση και τον συντονισμό  έργων Έρευνας και Ανάπτυξης για την υποστήριξη της μεταφοράς καινοτόμων λύσεων και μέσω της συνεργασίας με τον επιχειρηματικό τομέα και τον τομέα MSE με γνώμονα την πρακτική εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, το προσωπικό του Ινστιτούτου αναζητά ενεργά τρόπους επίλυσης προβλημάτων της πολωνικής βιομηχανίας . Μια συνύπαρξη μεταξύ της έρευνας για προηγμένες τεχνολογίες, υψηλής τεχνολογίας και έρευνας σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον και την επαγγελματική εκπαίδευση έχει επίσης δημιουργηθεί στο Ινστιτούτο.
Η έρευνα για το εργασιακό περιβάλλον, την επαγγελματική και τη δια βίου μάθηση, ο σχεδιασμός καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και διδακτικού υλικού που διεξάγονται  εδώ και 25 χρόνιαμε  μια ευρεία διεθνή συνεργασία οδήγησε στη δημιουργία ενός επιστημονικού  καινοτόμου οικονομικού Κέντρου(scientific Work Pedagogy Innovative Economy Centre). Το Κέντρο εισήγαγε τις μεθόδους μηχανικής έρευνας καθώς και την οργάνωση του συστήματος και απέκτησε υψηλή αποδοτικότητα, συσχετισμό της έρευνας του εργασιακού περιβάλλοντος, αποτελέσματα εργασίας με τις ανάγκες, το περιεχόμενο και την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Στην δομή της, υπάρχουν το Τμήμα Έρευνας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Το αντικείμενο της δραστηριότητας του Κέντρου περιστρέφεται γύρω από το θέμα του ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι επιστημονικές και ερευνητικές επιχειρήσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη θεωρητικών και μεθοδολογικών λύσεων σε προβλήματα που συνοδεύουν αυτό το σύστημα, κυρίως όσον αφορά τους ενήλικες. Επίσης, αναπτύσσει διαγνωστικά και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για τα εθνικά κυβερνητικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων:  της Εθνικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης,  της Οικονομίας, της  Εργασίας και της  Κοινωνικής Πολιτικής.
Στην δομή της, υπάρχουν το Τμήμα Έρευνας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Το αντικείμενο της δραστηριότητας του Κέντρου περιστρέφεται γύρω από το θέμα του ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι επιστημονικές και ερευνητικές επιχειρήσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη θεωρητικών και μεθοδολογικών λύσεων σε προβλήματα που συνοδεύουν αυτό το σύστημα, κυρίως όσον αφορά τους ενήλικες. Επίσης, αναπτύσσει διαγνωστικά και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για τα εθνικά κυβερνητικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων:  της Εθνικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης,  της Οικονομίας, της  Εργασίας και της  Κοινωνικής Πολιτικής

Σλοβακία

Η εταιρεία  TREXIMA απο την  Μπρατισλάβα έχει εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων απευθείας σύνδεσης(online)
που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογένειας της Σλοβακικής Δημοκρατίας και συντονίζονται από το Κεντρικό Γραφείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογένειας. Τα συστήματα χρησιμοποιούνται από διάφορους παράγοντες της αγοράς εργασίας, κυρίως από άτομα που αναζητούν εργασία, από προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, από εργοδότες, από σχολικούς συμβούλους. Η TREXIMA Bratislava εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα αγοράς εργασίας που περιλαμβάνει επαγγελματικά προφίλ όλων των υπαρχουσών θέσεων εργασίας στη σλοβακική αγορά εργασίας καθώς και εργαλεία συμβουλευτικής που είναι χρήσιμα για την εξεύρεση εργασίας που αντιστοιχεί στο μορφωτικό επίπεδο, την εμπειρία, τις γνώσεις και τις δεξιότητες του χρήστη του δικτυακού τόπου. Η TREXIMA Bratislava διαθέτει πιστοποιητικό συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008.

Ο κύριος στόχος της Teamwork for a better future – Veľký Meder Civil Association (CA) είναι να προωθήσει και να αναπτύξει δραστηριότητες και να υποστηρίξει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής, και συγκεκριμένα στους τομείς:
α) της εκπαίδευσης, διά βίου μάθησης και εξωσχολικές δραστηριότητες, μέσω της προώθησης της εκπαίδευσης και της δημιουργίας ευκαιριών για τις μειονεκτούσες και οριακές ομάδες και τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας (Internet, Skype, Facebook)
β) ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης υπό την  μορφή  της προώθησης της επικοινωνίας και του διαλόγου μεταξύ των ανθρώπων και των διαφόρων τομέων
γ) Δημιουργία νομικής συνείδησης μέσω της προώθησης της δημόσιας  γνώσης  σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες και την παροχή διοικητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις  μειονεκτούσες και οριακές ομάδες
δ) την (επαν) ένταξη των ατόμων που αναζητούν εργασία στην αγορά εργασίας, εστιάζοντας στις μειονεκτούσες ομάδες μέσω της εφαρμογής δραστηριοτήτων πληροφόρησης και συμβουλών και επαγγελματικής συμβουλευτικής και διεθνούς  ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την αγορά εργασίας και ορθές πρακτικές.
Οι ιδρυτές έχουν πολυετή εμπειρία στην επαγγελματική συμβουλευτική  και σε  διεθνείς συνεργασίες.

Ηνωμένο Βασίλειο

Η εταιρεία  VRC Ltd. είναι ειδικευμένη εταιρεία παροχής συμβουλών και υπηρεσίες απασχόλησης. Παρέχει έρευνα, ανάπτυξη προσωπικού και κατάρτιση, σχεδιασμό προγραμμάτων και ανάλυση πολιτικής σε παρόχους υπηρεσιών στο δημόσιο, ΜΚΟ και ιδιωτικό τομέα. Πρόσφατοι πελάτες και συνεργάτες του έργου είναι το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Ασφαλίσεων της Εσθονίας, το Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ο μεγαλύτερος φορέας παροχής υποστηριζόμενης απασχόλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μονάδα ESF του Ηνωμένου Βασιλείου, η AIG Medical and Rehabilitation Ltd και το Σλοβενικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ερευνών Αποκατάσταση URI-Soca, ο διεθνής ασφαλιστής Swiss Re, και ανάπτυξη προγράμματος σπουδών για τα Fachhochschule Mittelstands. Η εταιρεία  VRC διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα των προγραμμάτων   άμεσης πρόσβασης(online)και κατάρτισης προσώπo με πρόσωπο για συμβούλους απασχόλησης. Η VRC Ltd λειτουργεί ως δίκτυο συμβούλων που συμβάλλουν σε έργα σύμφωνα με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία τους, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ειδικών, των ειδικών ανθρώπινου δυναμικού, , των εργασιακών ψυχολόγων και των επαγγελματιών θεραπευτών. Η  εταιρεία VRC ήταν  ο ηγετικός οργανισμός   για τη δημιουργία και πιστοποίηση του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού  European Disability Practitioner Certificate  και συνεχίζει να παρέχει ταυτόχρονα εκπα΄ίδευση  πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε αυτό το προσόν. Η εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της  VRC και τα υλικά   θα διατεθούν σε αυτό το έργο.