en  |   gr   |   hu   |   pl   |   sk

Spotkania projektowe

 1. Pierwsze spotkanie partnerskie, Słowacja
  Październik 2014

  Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w dniach 28-29 października 2014 roku w Bratysławie, Słowacja.
  Głównym celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z:
  - przedstawieniem instytucji partnerskich;
  - omówieniem szczegółowego harmonogramu działań tj. rezultaty pracy intelektualnej, podział zadań,
  - plan upowszechniania,
  - plan zarządzania projektem (komunikacja, zarządzanie ryzykiem),
  - plan jakości projektu,
  - zarządzanie finansami i budżet projektu.
 2. Spotkania projektowe, Cypr
  Kwiecień 2015

  Drugie międzynarodowe spotkanie partnerskie miało miejsce w Nikozji, w dniach 16-17 kwietnia 2015 roku w siedzibie partnera MMC Ltd. na Cyprze. Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące zaktualizowanych działań w ramach zarządzania projektem, upowszechniania wyników, zarządzania ryzykiem, zarządzania finansami i planu kontroli jakości. Główny nacisk kładziony był na prezentację wyników szkoleń krajowych i ich postępów, plan i rozwój programu nauczania. Partnerzy dyskutowali również na temat możliwości publikacji wyników rezultatu ntelektualnego numer 1. Zwrócono również uwagę na platformę e-learningową - elementy informatyczne i wdrażanie elementów szkoleniowych IT.
 3. Spotkania projektowe, Polska
  Listopad 2015

  Trzecie międzynarodowe spotkanie partnerskie odbyło się w Radomiu, Polska w dniach 5-6 listopada 2015 r w siedzibie ITeE-PIB.
  Głównym tematem spotkania była dyskusja nad następującymi zagadnieniami:
  - Finalizacja i publikacja pracy badawczej
  - Ocena pierwszego pilotażu w krajach partnerskich.
  - Przygotowanie drugiego etapu pilotażu.
  - Komentarze i dyskusja dotyczące programu nauczania.
  - Platforma e-learning.
  - Aktualizacja planu zarządzania -  postępy w realizacji rezultatów, plan zarządzania ryzykiem, zarządzanie finansami, złożenie raportu postępu do NA.
 4. Spotkania projektowe, Węgry
  Kwiecień 2016

  Czwarte międzynarodowe spotkanie partnerskie w Szombathely, Węgry w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. koncentrowało się wokół:
  - Drugiego etapu pilotażu.
  - Procedury ewaluacji.
  - Platforma e-learning.
  - Informacji o działaniach związanych z zarządzaniem projektem - postęp, ocena ryzyka, zarządzanie finansami, raport postępu.
 5. Spotkania projektowe, Wielka Brytania
  Luty 2017

  Ostatnie spotkanie projektowe odbyło się w Exeter, Wielka Brytania w dniach 2-3 lutego 2017 r.
  Głównymi zagadnieniami omawianymi podczas spotkania były:
  - wyniki oceny wyników badań i opinie uczestników pilotażu
  - platforma e-learningowa
  - akredytacja
  - publikacja
  - działania w zakresie zarządzania projektami (upowszechnianie, plan ryzyka, zarządzanie finansami).