KROK K EFEKTÍVNYM ZRUČNOSTIAM
V KARIÉROVOM PORADENSTVE

Hotel SOREA Regia ***, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava
29. jún 2017; 12.30 - 16.30
12.30 - 13.00
Registrácia účastníkov a uvítacia káva
13.00 - 13.15
OTVORENIE A PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV
zástupca MPSVR SR/TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
13.15 - 13.30
PREDSTAVENIE PROJEKTU - KROK PO KROKU
Jakub Žabka, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
13.30 - 13.50
REALIZÁCIA STEP TRÉNINGU PRE KARIÉROVÝCH PORADCOV NA SLOVENSKU - OBSAH, REALIZÁCIA, SKÚSENOSTI A ODPORÚČANIA
Ildikó Hanuliaková, Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder
13.50 - 14.30
ROZVÍJANIE ZRUČNOSTÍ NA PODPORU ZAMESTNANOSTI - FAKTY, ZISTENIA A VÝZVY
David Imber, Vocational Rehabilitation Consultants (UK)
14.30 - 14.45
PRESTÁVKA
14.45 - 16.15
Okrúhly stôl: AKO POSUNÚŤ KARIÉROVÉ PORADENSTVO VPRED
David Imber, Vocational Rehabilitation Consultants (UK)
Tomáš Šprlák, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (SK)
Martin Kubiš, K.A.B.A. Slovensko (SK)

Moderuje: Štefan Grajcár, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
16.15 - 16.30
ZÁVEREČNÉ SLOVO
Jakub Žabka, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
16.30
NETWORKING/FEED FORWARD PRI ČAŠI VÍNA
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Radi by sme počuli Váš názor ako sa Vám konferencia páčila, prípadne čo Vám chýbalo, chceli ste sa dozvedieť a nedozvedeli ste sa.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Fotogaléria z konferencie
Koordinátor projektu
TREXIMA Bratislava, spol. s.r.o.
Drobného 29
844 07 BRATISLAVA

www.trexima.sk
Projektoví partneri
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the project partners, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.