en  |   gr   |   hu   |   pl   |   sk

W wielu
państwach UE bieżące działania na rzecz wsparcia zatrudnienia są niewystarczające. Aktywne wydatki na politykę rynku pracy w Europie Wschodniej
są niewielkie w porównaniu z innymi krajami. W wielu państwach programy nie podnoszą szans uczestników na rynku pracy.

Niekorzystna sytuacja na rynku pracy utrzymuje się. Widoczne jest, że grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji radzą sobie
gorzej niż inne w przypadku recesji, a więcej ich członków pozostaje bezrobotnych. Obecne podejścia są nieskuteczne na poziomie jednostek
potrzebujących pomocy.

Rezolucja Rady z dnia 21 listopada 2008 r. stwierdza, że kraje członkowskie powinny:
- włączać działania wspierające rozwój umiejętności kierowania własną karierą,
- przygotować nauczycieli i trenerów do prowadzenia takich działań,
- ułatwić dostęp do informacji o zapotrzebowaniu na dane umiejętności,
- rozwijać umiejętności kierowania własną karierą,
- włączyć poradnictwo zawodowe do celów realizowanych przez szkoły, placówki kształcenia
i szkolenia zawodowego i szkolnictwa wyższego,
- stworzyć integrację zawodową.’

Istnieje wiele i powstaje coraz więcej dowodów naukowych z całego świata, dotyczących metod doradztwa, które są
najbardziej skuteczne w pomaganiu ludziom w wyborze odpowiednich karier. Osoby pracujące w szkołach, na wyższych uczelniach, organizacjach zajmujących się grupami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji, które są odpowiedzialne za wybór kariery zawodowej lub przyczyniają się do przejścia do pracy, mają także niewielkie doświadczenie lub nie mają żadnego przeszkolenia w obszarze doradztwa zawodowego.

Celem projektu jest:
- analiza dowodów, 
- zastosowanie naukowo umocowanych metod, współpraca z dostawcami VET (szkoły, kolegia, NGO, dostawcy pomocy społecznej) w celu określenia skutecznych i przydatnych metod doskonalenia usług,
- utworzenie, przetestowanie, zastosowanie i rozpowszechnianie szkoleń, które poprawią wyniki doradców zawodowych, kadry VET w zakresie realizacji celów zatrudnienia,
- udostępnienie szkoleń online, w miejscach pracy, w przystępnej modułowej formie,
- opracowanie przewodnika pomagającego organizacjom w przyjęciu metod opartych na dowodach, w tym w doradztwie na temat szkoleń, samooceny i zastosowania umiejętności i działań w organizacjach,
- publikacja zawierająca wyniki projektu,
- udostępnienie zasobów jako Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

Sześciu partnerów z 5 krajów przetestuje opracowane rezultaty w trakcie dwóch pilotażów, w których udział weźmie około 150 użytkowników. Ich doświadczenia będą wykorzystane w celu udoskonalenia rezultatów tak, aby rozwijały umiejętności niezbędne w pracy doradcy i podnoszące ich kwalifikacje.

Naszym celem jest poprawa usług dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz absolwentów szkół poprzez lepsze ich dostosowanie do wymagań rynku pracy poprzez skuteczniejsze doradztwo, dzięki czemu rozwiną swoje umiejętności przekrojowe wspierające zatrudnienie.
Partnerstwo opracuje zestaw narzędzi dla trenerów, doradców zawodowych i szkolnych w kształceniu i szkoleniu zawodowym, na podstawie dowodów, praktyki i etyki, które wspierają i zachęcają do poradnictwa zawodowego i wsparcia zatrudnienia, jak również materiałów do nauki na odległość. Opracowanie umiejętności wspierających szanse na rynku pracy oraz pomoc w usługach doradztwa nastąpi poprzez:
- zastosowanie lepszych umiejętności dla doradców edukacyjnych, nauczycieli VET, ekspertów ds. doradztwa zawodowego,
- dostęp do doradztwa w zakresie wdrożenia, aby pomóc szkołom, pracodawcom i organizacjom w unowocześnieniu usług,
- dostępność obszernych materiałów do uczenia się na odległość, które mogą zostać przetłumaczone i wykorzystane w różnych środowiskach i mediach,
- zapewnienie produktów do zastosowania w różnych środowiskach, jako Otwarte Zasoby Edukacyjne.